Sònia és advocada especialitzada en violència masclista i investigadora principal de l’estudi “Diagnòstic dels recursos d’intervenció per a l’abordatge integral de les violències sexuals a la ciutat de Barcelona”, realitzat per la Fundació Salut i Comunitat (FSC). Exerceix com a acusació particular en processos de violència contra la dona i/ o nens i nenes. També és assessora en violència masclista.Actualment, és la responsable de l’Àrea de violència masclista de l’associació Dones Juristes. En aquesta entrevista, ens endinsarà en aquesta investigació sobre serveis d’atenció i intervenció en violències sexuals.

– Com va sorgir la idea de realitzar la investigació “Diagnòstic dels recursos d’intervenció per a l’abordatge integral de les violències sexuals a la ciutat de Barcelona”?

La idea va sorgir des de la Fundació Salut i Comunitat, en detectar la necessitat d’una manca de recursos d’assistència i intervenció en l’abordatge integral de les violències sexuals a la ciutat de Barcelona. Es va detectar que les dones que havien patit algun tipus de violència sexual no tenien clar el camí per trobar l’atenció suficient i eficient, de cara a una recuperació integral.

– Quins són els objectius principals d’aquest estudi?

Es tracta de contribuir a la visibilització del fenomen negatiu de les violències sexuals a la ciutat de Barcelona, ​​mitjançant la sensibilització a la ciutadania sobre l’existència i tractament de les mateixes, especialment en les dones, adolescents i joves. Un altre dels objectius principals d’aquest estudi és millorar el coneixement de la xarxa d’atenció a les persones víctimes d’abusos o agressions sexuals en funcionament a Barcelona, ​​tant en el cas dels professionals d’atenció social com en el de la ciutadania en general, que faciliti l’accés als serveis.

Finalment, un altre dels objectius és impulsar l’enfortiment de la xarxa d’atenció especialitzada en violència sexual a la ciutat de Barcelona.

– Quines conclusions destacaries de l’abordatge de les violències sexuals a la ciutat de Barcelona, a partir de la realització d’aquest estudi?

Assenyalaria els següents:

– Manca de compromís polític públic per dotar pressupostàriament les lleis i la regulació específica en matèria de violències sexuals.

– Invisibilitat social i institucional de les violències sexuals.

– Manca de protocol, marc inexistent que genera una manca de circuit guiat; es tradueix en recorregut confús i recursos dispersos.

– Falten recursos etiquetats de “violències”. Amb aquest concepte, s’intenta resumir una mancança que van definir diverses de les persones testimonis al llarg de l’estudi.

– Es fa necessària una reflexió sobre la segmentació (per edat, sexe, temàtica i finalitat) dels serveis i les entitats que treballen les violències sexuals.

– Manca unificar el concepte de violències sexuals.

– Falla la detecció de les violències sexuals en l’àmbit de la parella o exparella, per raó de matrimonis forçats, mutilació genital femenina, tràfic d’éssers humans i en el cas de les adolescents.

– Què destacaries de la metodologia utilitzada?

La metodologia emprada en l’estudi s’ha centrat en entrevistes individuals a cada servei de la xarxa, combinada amb l’anàlisi d’altres experiències territorials. La visita in situ a cada servei, institució o entitat, es va convertir en clau per conèixer el seu funcionament i la seva tasca en relació a les violències sexuals.

No obstant això, abans de la publicació de l’informe que subscrivim, el 22 de novembre del 2018, vam fer una sessió de contrast amb diverses professionals en l’àmbit de les violències sexuals, perquè mostressin la seva opinió inicial respecte a les conclusions de l’estudi i que generessin un debat enriquidor, abans de tancar la redacció de l’informe.

– ¿I què diries que és el més significatiu de les actuacions de millora en l’abordatge de les violències sexuals a la ciutat de Barcelona?

El resumiria en els següents aspectes:

– Necessitat de dotació pressupostària per a implementar les mesures adequades per a l’abordatge de les violències sexuals i per disposar de més recursos humans i materials efectius en aquells serveis públics que treballen les violències masclistes, així com incorporar les entitats de Barcelona que treballen les violències sexuals des de fa anys en el circuit.

– Necessitat de promoure la coordinació entre els serveis que abordin les violències sexuals (inclòs l’àmbit judicial); i el traspàs d’informació útil i proporcional, adequat a la finalitat i l’objecte.

– Necessitat d’estudiar la viabilitat d’una xarxa independent per abordar les violències sexuals o la inclusió dels mateixos serveis en una xarxa prevista a la ciutat de Barcelona (BCN antimasclista) amb autonomia pròpia.

– Necessitat d’implementar un acompanyament emocional continu i únic durant totes les fases del procés de recuperació d’una noia o dona que ha patit violència sexual. Seria bo que en aquest acompanyament es contemplés també el seguiment del procés, informant a la dona / noia i vinculant-la a la xarxa.

– Promoure la formació especialitzada en violències sexuals, amb perspectiva de gènere i drets humans, a través dels canals propis de les professionals que treballaran en ells.

– Introduir la mirada interseccional o segmentar els serveis de violència sexual necessaris per a fer-la efectiva.

– Avançar en metodologies d’intervenció en l’atenció específica, en funció de la diversitat funcional, els recursos econòmics, dones migrades, la diversitat sexual, l’edat … sense caure en la victimització múltiple.

– Finalment, també heu contemplat diverses accions de difusió, en el marc d’aquesta investigació, què destacaries sobre tot això?

En el marc d’aquest projecte, hem creat un portal web en català, castellà, francès i anglès https://www.fsyc.org/violenciassexuales que, en primer lloc, fa difusió d’aquest estudi. En segon lloc, exposa breument què s’entén per violències sexuals i en quin marc es mouen actualment (fent la distinció comunitària i jurídica) i, en tercer lloc, enllaça tots els recursos d’intervenció existents en violències sexuals a la ciutat de Barcelona, amb una breu explicació del que poden oferir aquests serveis o entitats.

Pot ser molt útil que un portal web aglutini tots els recursos a l’abast, ja que fins ara aquests es trobaven molt dispersos en els cercadors d’Internet.

– Quin seria el següent pas pel que fa a accions de difusió, després de la realització d’aquest estudi?

Volem seguir generant contingut en aquest portal, i d’aquesta manera mantenir-lo viu. Aquest web pretén ser càlida, acompanyada d’un missatge amable i empoderador, lluny d’aquests portals webs revictimizadores, culpabilitzadors i amb una estètica tènue.

Clica aqui per veure la font de la notícia