QUI SOM?

Nèmesi Advocades i Assessores és un despatx multidisciplinar creat l’any 2017, per un equip de quatre sòcies que compartim una mateixa visió de l’exercici de l’advocacia, amb la voluntat de treballar amb honestedat, professionalitat i compromís.

Nèmesi Advocades i Assessores oferim un servei proper als nostres clients i clientes, per la qual cosa posem a la seva disposició tot els mitjans tecnològics per fer més efectives les consultes i la resolució dels seus problemes.

Nèmesi Advocades i Assessores està composat per un equip d’especialistes en l’actuació davant de jutjats i tribunals i acumula una llarga experiència en l’assessorament a particulars i a organismes i institucions públiques.

L’EQUIP

43458419_700689670287701_4044462297668648960_o

Carla Vall i Duran

Advocada especialista en dret penal i assessora en polítiques públiques.

És llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra. Postgrau en pràctica jurídica per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Postgrau en Atenció i prevenció de violències masclistes per La Salle. Postgrau en Noves tecnologies i gènere per la Universitat de Barcelona. Actualment es troba finalitzant el Grau de Criminologia a la Universitat Oberta de Catalunya.

Membre de Dones Juristes des de l’any 2015 i coordinadora de l’àrea de Violències. Coordinadora de l’Àrea de Gènere i membre del SAIDAVI a IRÍDIA – Centre per la Defensa dels Drets Humans.

Col·legiada en exercici des de l’any 2013.

Parla català, castellà, anglès i italià.

Mail: carlavall@icab.cat

Telèfon: 696.048.727

Joana Badia i Rion

Advocada especialista en dret laboral i assessora en polítiques de gènere i igualtat d’oportunitats.

És llicenciada en Dret per la Universitat Rovira i Virgili. Màster en Criminologia i Sociologia Jurídic-penal per la Universitat de Barcelona. Diplomada en Disseny de Polítiques Locals amb perspectiva de gènere per la Universitat Rovira i Virgili.

Des de juliol de 2017 és coordinadora del Punt de Defensa dels Drets Laborals de Ciutat Vella de l’Ajuntament de Barcelona.

Col·legiada en exercici des de l’any 2013 i inscrita al Torn d’Ofici de la jurisdicció social des de l’any 2016.

Parla català, castellà, anglès i italià.

 

Mail: Joana.badia.rion@gmail.com

Telèfon: 681.608.289

nemesi_51

Júlia Humet Ribas

Advocada especialista en dret penal, dret civil i de família.

És llicenciada en Dret per la UOC i en Ciències Polítiques i de l’Administració per la UAB. Màster en advocacia penal per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Col·legiada en exercici des de l’any 2008 i inscrita al Torn d’Ofici de la jurisdicció penal des de l’any 2012.

Parla català, castellà i anglès.

Mail: Júliahumet@icab.cat

Telèfon: 679.253.091

ÀREES DE TREBALL

icones_def_def-05
Violències Masclistes

Defensa de dones víctimes de violències masclistes en qualsevol àmbit, entre els quals:

– Violències físiques, sexuals, psíquiques i econòmiques en l’àmbit de la parella o exparella.

– Agressions i abusos sexuals

– Assetjament sexual i per raó de gènere a làmbit laboral

– Discriminacions per raó de gènere, orientació sexual i/o identitat de gènere en qualsevol àmbit.

– Homicidis i assassinats

Dret Civil

Acompanyament judicial i extrajudicial en procediments de:

– Separacions i divorcis

– Guarda i custòdia de menors, plans de parentalitat i potestat parental

– Incapacitats i tuteles

– Redacció de testaments, acceptació i impugnació dherències

– Arrendaments urbans

Compravendes

Icona-02
Dret Laboral

Defensa de treballadores i treballadors principalment en les següents àrees:

– Impugnació dacomiadaments

– Reclamació de quantitats

Procediments en matèria de Seguretat Social

– Incapacitats i baixes

– Discriminacions i vulneració de drets fonamentals

– Assetjament laboral (mobbing)

– Assetjament sexual i per raó de sexe

Dret Penal

Intervenció en els procediments judicials com a acusació particular, acusació popular i defensa.

Actuació en totes les jurisdiccions del territori i davant totes les instàncies nacionals i internacionals.

Delictes en els que ens especialitzem:

– Delictes contra la llibertat i indemnitat sexual

– Delictes contra la llibertat d’expressió i opinió

– Delictes de lesions, coaccions, tortures i tractes inhumans i degradants

– Delictes econòmics

– Violències masclistes

– Litigació estratègica

icones_def-01
Assessoria i formació

Totes les membres de lequip tenim una àmplia experiència en lassessorament tant a entitats privades com a administracions públiques en les següents matèries:

– Disseny de polítiques locals amb perspectiva de gènere

– Elaboració de plans municipals de polítiques digualtat entre dones i homes

– Elaboració de plans digualtat interns per a les administracions i empreses

– Elaboració i/o revisió de Protocols per a la prevenció, detecció i abordatge de les agressions sexuals en els espais doci

– Elaboració i/o revisió de Protocols per a la prevenció, detecció i abordatge de lassetjament sexual i per raó de sexe a làmbit laboral

– Disseny de plans de prevenció de les violències masclistes

ON SOM

Mail: info@nemesi.cat

Telèfon: 932.372.202