QUI SOM

Nèmesi Advocades i Assessores és un despatx multidisciplinar creat l’any 2017, per un equip de quatre sòcies que compartim una mateixa visió de l’exercici de l’advocacia, amb la voluntat de treballar amb honestedat, professionalitat i compromís.

Nèmesi Advocades i Assessores oferim un servei proper als nostres clients i clientes, per la qual cosa posem a la seva disposició tot els mitjans tecnològics per fer més efectives les consultes i la resolució dels seus problemes.

Nèmesi Advocades i Assessores està composat per un equip d’especialistes en l’actuació davant de jutjats i tribunals i acumula una llarga experiència en l’assessorament a particulars i a organismes i institucions públiques.

L’EQUIP

Júlia Humet Ribas

Advocada especialista en dret penal, dret civil i de família.

És llicenciada en Dret per la UOC i en Ciències Polítiques i de l’Administració per la UAB. Màster en advocacia penal per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Col·legiada en exercici des de l’any 2008 i inscrita al Torn d’Ofici de la jurisdicció penal des de l’any 2012.

Parla català, castellà i anglès.

Montserrat Fernández Creus

Advocada especialista en dret penal, dret penitenciari i assessora en corporate compliance.

És llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra i Màster en advocacia penal per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Col·legiada en exercici des de l’any 2010 i inscrita al Torn d’Ofici de la jurisdicció penal des de l’any 2013.

Parla català, castellà, anglès i francès.                                      

Carla Vall i Duran

Advocada especialista en dret penal i assessora en polítiques públiques.

És llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra. Postgrau en pràctica jurídica per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Postgrau en Atenció i prevenció de violències masclistes per La Salle. Postgrau en Noves tecnologies i gènere per la Universitat de Barcelona. Actualment es troba finalitzant el Grau de Criminologia a la Universitat Oberta de Catalunya.

Membre de Dones Juristes des de l’any 2015 i coordinadora de l’àrea de Violències. Coordinadora de l’Àrea de Gènere i membre del SAIDAVI a IRÍDIA – Centre per la Defensa dels Drets Humans.

Col·legiada en exercici des de l’any 2013.

Parla català, castellà, anglès i italià.

Joana Badia Rion

Advocada especialista en dret laboral i assessora en polítiques de gènere i igualtat d’oportunitats.

És llicenciada en Dret per la Universitat Rovira i Virgili. Màster en Criminologia i Sociologia Jurídic-penal per la Universitat de Barcelona. Diplomada en Disseny de Polítiques Locals amb perspectiva de gènere per la Universitat Rovira i Virgili.

Des de juliol de 2017 és coordinadora del Punt de Defensa dels Drets Laborals de Ciutat Vella de l’Ajuntament de Barcelona.

Col·legiada en exercici des de l’any 2013 i inscrita al Torn d’Ofici de la jurisdicció social des de l’any 2016.

Parla català, castellà, anglès i italià.

ÀREES DE TREBALL

 


DRET PENAL

DRET LABORAL

DRET CIVIL I DE FAMÍLIA

ASSESSORIA

 


 
 • Intervenció en els procediments judicials com acusació particular, acusació popular i defensa.
 • Actuació en totes les jurisdiccions del territori i davant de totes les instàncies nacionals i internacionals.
 • Actuació davant d’instàncies no judicials – Síndic de Greuges, Defensor del Pueblo, Defensor del menor, etc.
 • Tipologia de delictes:
  • Delictes contra la llibertat i indemnitat sexual
  • Delictes contra la llibertat d’expressió i opinió
  • Delictes de lesions, coaccions, tortures i tractes inhumans i degradants
  • Delictes econòmics
  • Violències masclistes
 • Execució penal
 • Àmbit penitenciari:
  • Permisos de sortida
  • Llibertat condicional
  • Expedients sancionador
  • Règim de semi-llibertat – 3r grau


 
 • Impugnació d’acomiadaments
 • Reclamació de quanties
 • Procediments en matèria de Seguretat Social
  • Incapacitats
  • Baixes
 • Defensa dels drets fonamentals i contra les discriminacions al treball:
  • Assetjament laboral – moobing
  • Assetjament sexual i per raó de gènere


 • Dret de successions:
  • Redacció de testaments
  • Acceptació i impugnació d’herències
 • Obligacions i contractes:
  • Arrendaments urbans
  • Compravendes
 • Separacions, divorcis i custòdies de menors
 • Incapacitat i tuteles


Tenim una àmplia experiència en l’assessorament a entitats privades, com públiques en les següents matèries:

 • Polítiques locals amb perspectiva de gènere
  • Protocols de prevenció de les agressions sexual en espais d’oci
  • Plans municipals de polítiques d’igualtat entre dones i homes
  • Plans d’igualtat interns per a òrgans de l’Administració
 • Igualtat de gènere en l’àmbit laboral
  • Plans d’igualtat d’oportunitats a l’empresa
  • Protocols de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de gènere a l’empresa
 • Prevenció de violències masclistes
 • Corporate compliance (programes de prevenció de riscos penals)

Dins la nostra tasca d’assessores i expertes en diverses matèries oferim conferències i formacions, el contingut de les quals es pot adaptar a les necessitats dels nostres clients.

 

Instagram
WhatsApp